Consultanta in tranzactii

Consultanta in tranzactii

Echipa noastra de specialisti ofera solutii complete privind vanzarea/inchirierea tuturor tipurilor de proprietăti imobiliare: case/vile, apartamente, birouri, spatii comerciale, spaţii industriale, terenuri. Nu iti place sa pierzi timpul cu vizionari nepotrivite si piste false, de aceea iti oferim oferte complete si corecte, cu date verificate, conform cerintelor tale.

Oferim partenerilor nostri pachete de servicii dedicate, concepute pentru a raspunde solicitarilor si obiectivelor specifice.

ACTE NECESARE IN TRANZACTII

Pentru tranzacţionarea unui imobil, este necesar ca proprietarul acestuia să pregătească în timp util, un dosar care să conţină următoarele acte:

 • Actul de dobândire a imobilului;
 • Certificat Fiscal eliberat de primărie;
 • Extrasul de Carte Funciară eliberat de judecătoria în a cărei rază teritorială se află imobilul;
 • Actele de identitate (buletin, paşaport, permis de conducere);

Actul de dobândire a imobilului poate fi:

 • contract de vânzare-cumpărare (încheiat între un vânzător şi un cumpărător, între o persoană juridică şi o persoană fizică);
 • contract de donaţie;
 • contract de schimb imobiliar;
 • certificat de moştenitor.
 • 2 exemplare din Actul de Proprietate (unul în original şi unul în copie);
 • o schiţă cadastrală a imobilului;
 • copie după buletinul proprietarului;
 • cerere-tip de declarare.

Certificatul Fiscal se eliberează de către Primărie-Direcţia Taxe şi Impozite şi este valabil 48 ore. Acesta va conţine în mod obligatoriu următoarele precizări: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresa corectă a imobilului; suprafaţa de teren aferentă; fără datorii. Astfel, este necesar ca impozitul să fie achitat la zi şi să nu existe amenzi neplătite. Pentru eliberarea Certificatului Fiscal, sunt necesare următoarele acte:

 • Copie după buletinul de identitate al proprietarului;
 • Cerere tip;
 • Taxă de eliberare Certificat Fiscal (se achită la casieria Direcţia Taxe şi Impozite).

Extrasul de Carte Funciară (eliberat de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară) este actul care reflectă cel mai cuprinzător situaţia juridică a imobilului respectiv. Este valabil 24 ore, motiv pentru care se scoate doar în ziua tranzacţiei. În cazul în care anterior semnării actului autentic se doreşte încheierea unui antecontract, cartea funciară se poate verifica şi telefonic. În extras trebuie precizată adresa corectă a imobilului (aceea din titlul de proprietate); numele corect al proprietarului/proprietarilor şi că imobilul nu este grevat de sarcini.

PRECIZARE: Dacă imobilul a cărui vânzare se doreşte nu este intabulat, mai întâi se va proceda la intabularea sa de către un notar autorizat, pe baza următoarelor acte:

 • 2 exemplare din actul de dobândire a imobilului (cel puţin unul în original);
 • schiţa imobilului respectiv;
 • procesul verbal de predare-primire a imobilului;
 • cerere de intabulare adresată sectorului de Cărţi Funciare, din cadrul Judecătoriei.

Actele de identitate trebuie să se afle în interiorul termenului de valabilitate, pentru a putea fi folosite la semnarea actului de înstrăinare a imobilului. În cazul în care buletinul/cartea de identitate au expirat în cursul anului curent, legitimarea se poate face fie cu paşaportul, fie cu permisul de conducere. Dacă prin deteriorarea buletinului, ştampilele aplicate de organele competente nu mai sunt vizibile, se vor folosi ultimele două acte menţionate, sau doi martori care cunosc persoana în cauză.

Certificatul de căsătorie este absolut necesar la încheierea actului autentic, întrucât vânzarea-cumpărarea este un act de dispoziţie, ceea ce presupune consimţământul ambilor soţi, ori calitatea de soţi nu se poate dovedi decât cu ajutorul certificatului de căsătorie.

 

Sursa: Imobiliare.ro

Abonare newsletter.

Abonati-va la newsletter pentru a primi cele mai exclusive anunturi imobiliare din Iasi.

© 2017 | Palace Real Estate | Toate drepturile rezervate

O solutie Soft Imobiliar si Agentii imobiliare Iasi | Termeni si conditii | Despre cookies